voip phoneVoIP je skratka pre „Voice over IP“, čiže prenos hlasu cez IP protokol. Inovatívne a komplexné riešenie, ktoré sa prispôsobí každej firme a jej potrebám.

Vďaka svojej priaznivej cene sa VoIP stalo atraktívnou alternatívou k tradičným pevným linkám a operátorom. Výhodou je najmä jej flexibilita, vďaka ktorej sa hlasové služby jednoducho prispôsobujú aktuálnym potrebám firmy a preto je vhodná pre všetky typy a veľkosti spoločností.

  • Nízke počiatočné investície na zriadenie
  • Optimalizácia nákladov na hlasové služby
  • Jednoduchá migrácia bez prerušenia funkčnosti
  • Kapacitná flexibilita

 sú len niektoré z mnohých výhod daného riešenia. Virtuálna ústredňa prináša do firiem funkcionalitu a výhody veľkej pobočkovej ústredne rozšírenú o nové možnosti modernej telefónie.

Späť