Softvérové aplikácie na mieru

Solutions that push boundaries

  • ZEXON
  • /
  • Softvérové aplikácie na mieru

Vyvíjame sofware riešenia na mieru podľa potrieb zákazníka

Vytvoríme vám sofware na mieru, ktorý mapuje vaše procesy a splníme aj tie najnáročnejšie požiadavky. Či už máte záujem o CRM systém, ERP systém, vlastný SAP alebo akúkoľvek výrobnú aplikáciu. Navrhneme a aj implementujeme opatrenia týkajúce sa kybernetickej aj funkčnej bezpečnosti podniku.

Komplexné profesionálne služby

Vývojové prostredie DevOps

Zefektívnime podnikanie

Analýza kybernetickej bezpečnosti

Najmodernejšie technológie

SW aplikácie pre slovenský aj zahraničný trh

Vytvoríme aplikácie presne podľa vašich potrieb.

Softvérové riešenia

Špecializujeme sa na vývoj software riešení, ktoré presne korešpondujú s vašimi individuálnymi potrebami. S našimi inovatívnymi a škálovateľnými software riešeniami dosiahnete nielen bezproblémovú prevádzku, ale aj konkurenčnú výhodu v rýchlo sa meniacom svete technológií.

Riešenia šité na mieru

Váš biznis je unikátny, preto to, čo funguje v inej firme, nemusí fungovať aj u vás. Roky skúseností nás presvedčili, že nie je možné spĺňať nároky klientov krabicovým riešením. Z toho dôvodu je každé naše dielo výnimočné a šité na mieru požiadavkám zákazníka.

Poskytujeme komplexné profesionálne služby

Realizujeme všetky fázy životného cyklu v procese vývoja SW a dodávky HW riešení ako aj konzultačné a analytické činnosti v oblasti tvorby architektúry a návrhu komplexných informačných systémov. Zamestnávame špičkových odborníkov s 20 ročnými skúsenosťami. Sme vám denne k dispozícii a prípadné problémy riešime okamžite.

Zefektívnime vaše podnikanie

Uľahčíme vám administratívu, zrýchlime firemné procesy a vy sa môžete venovať vášmu biznisu. Oživíme vaše nápady a premeníme ich na inovatívne mobilné a webové riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úspech.

Vývoj a bezpečnosť

ZEXON pri svojej práci využíva metodiku vývoja software DevOps. Ide o kombináciu vývoja - Dev (development) a operácií - Ops (operations). Cieľom DevOps je dodávať vysokokvalitný software rýchlejšie a spoľahlivejšie odstránením bariér medzi vývojovými a prevádzkovými tímami.

Rýchlejší čas uvedenia na trh

Častejším a spoľahlivejším dodávaním SW môžu organizácie rýchlejšie uvádzať na trh nové funkcie a produkty.

Zvýšená efektivita a produktivita

Automatizácia a spolupráca medzi tímami vedie k efektívnejším procesom a k zvýšeniu produktivity.

Zvýšená spokojnosť zákazníkov

Vďaka rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu dodávaniu softvéru budú zákazníci viac spokojní s produktom.

Vylepšená kvalita a spoľahlivosť

Postupy DevOps pomáhajú zachytiť a opraviť problémy skôr vo vývojovom cykle, čo vedie k vyššej kvalite a k spoľahlivejšiemu SW.

Vývoj prostredníctvom DevOps

Prečo na DevOpse záleží? Spoločnosť Puppet zrealizovala porovnanie IT spoločností, ktoré aplikujú DevOps a výsledkom prieskumu sú nasledujúce fakty:

  • Spoločnosti minú až o 22% menej času na neplánovú prácu či prepracovanie hotových vecí. V dôsledku toho sú schopní minúť až o 29% viac času na novú prácu (nové funkcie, vylepšenia,...).
  • Spoločnosti minú o 55% menej času na odstránenie problémov súvisiacich s bezpečnosťou.
  • Vďaka väčšiemu počtu nasadení aplikácie (niekoľkokrát za deň) dokážu dosiahnuť väčší výkon a zabezpečiť rýchlejšiu reakciu na požiadavky trhu / zákazníka.

Plan (zmapovanie požiadaviek, tvorba plánu a úloh na realizáciu)15%
Code (programovanie a úprava kódu)30%
Build (budovanie celého kódu)45%
Test (kompletné pretestovanie)60%
Release & Deploy (nasadenie aplikácie)75%
Operate (používanie aplikácie)90%
Monitoring (analýza výkonnosti/nedostatkov, optimalizácia infraštruktúry)100%

Analýza kybernetickej bezpečnosti

Kybernetický priestor sa stal novým prostredím, v ktorom sa stretávajú IT systémy s útočníkmi bez hraníc či pravidiel. Nesprávne konfigurované zariadenie či zneužitie údajov môže viesť k nezvratným následkom v podobe vysokých finančných strát či poškodenia dobrého mena vašej firmy. Profesionálne zmapujeme ako je pred kybernetickými útokmi chránená práve vaša spoločnosť. Navrhneme a aj vykonáme opatrenia adekvátne pre podporu kybernetickej aj funkčnej bezpečnosti podniku.

Audit kybernetickej bezpečnosti a následné opatrenia sme k spokojnosti zákazníka vykonali vo viacerých zdravotníckych zariadeniach. Zabezpečujeme:

Komplexné pokrytie bezpečnostných požiadaviek v oblasti IT a OT, SCADA/ICS systémov.
Návrhy opatrení a služieb, vychádzajúce zo štandardov ISO 27000, IEC 62443, GDPR.
Všetky riešenia sú v súlade so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti
Optimalizáciu nákladov vynaložených na kybernetickú bezpečnosť.
Bezpečnostný monitoring pre IT/IIoT, automatickú detekciu a manažment rizík v real time.
Správu systému bezpečnosti, máme know-how a všetky potrebné certifikácie.
Audity a posudky kybernetickej bezpečnosti.

Orientujeme sa na slovenský aj zahraničný trh

Vieme naplniť potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov zo Slovenska aj zo zahraničia.

softapp.alt_orientation

Pre americkú spoločnosť sme vyvinuli software riešenie na základe ich metodológie - komplexný CRM systém s dôrazom na efektívne riadenie, s prepojením API na Google, platobné a sms brány ako aj SAP. Systém obsahuje komplexný manažment a prehľadné grafické zobrazenie nákladovosti ľudských, finančných ako aj časových zdrojov naprieč projektami resp. celou firmou pre efektívne riadenie.

„It was really great working with you and your team and I want to thank you as well for the great service that you and your organization have provided us over the past few years that went a far way in helping us stabilize our company. Once again, thank you for the great work and support“!

Pravine Balkaran
Global Vice President of IT OPS & Infosec SPINMASTER