Protap

Protetická webová aplikácia

 • ZEXON
 • /
 • Projekty a referencie
 • /
 • PROTAP

PROTAP

Komplexné SW riešenia pre protetiky

Protap je komplexné softvérové riešenie, ktoré výrazne zjednodušuje a automatizuje prácu protetík. Používa ju väčšina trhu. Na základe jej funkčnosti a neustálemu technickému supportu na ňu neustále prechádzajú noví zákazníci.

eHealth (ezdravie)

Jednotlivé zdravotné poisťovne

NCZI pre overenie e-receptu

Protap už používa väčšina trhu

 • Reportingový modul
 • Automatizovanú fakturáciu
 • Podpisovanie úkonov cez kartu zdravotného pracovníka
 • Elektronický podpis
 • Načítanie a verifikáciu informácii cez eID
 • Výrobný modul
 • Evidenciu a manažment zákaziek
 • Administráciu / logovanie používateľov
 • Sms modul
 • Ovládanie externého HW vybavenia
 • Pokladňa
 • Sklad
 • Oobojstranný prenos dát atď.
Mám záujem

Aplikácia Protap prešla bezpečnostnými a funkčnými certifikáciami.

Cenník Kontakt