Prudký nárast elektronickej komunikácie a rôznych webových aplikácií so sebou prináša neustále sa zvyšujúci objem dát prenášaných prostredníctvom počítačových sietí.

infraČi už ide o aplikácie na vlastnej privátnej sieti alebo na internete, je spoľahlivý a bezpečný prenos dát veľmi dôležitý a preto je aj optimálna IT infraštruktúra pre spoločnosť základným kameňom k bezpečnosti, k znižovaniu nákladov a zvyšovaniu produktivity.

Centralizované riešenie pre výstavbu IT infraštruktúry pozostáva z návrhu a dodávky serverov vrátane diskov, sieťových prvkov (SAN, LAN, WAN), centrálnych dátových úložísk, operačného systému, aplikačného, archivačného a zálohovacieho softvéru. Okrem výstavby novej IT infraštruktúry Vám ponúkame aj optimalizáciu už existujúcej infraštruktúry nakoľko väčšina firiem už svoju sieť ma.

Optimalizácia Vám zabezpečí výrazné zníženie nákladov firmy a zvýši úroveň služieb poskytovaných IT oddelením. Umožňuje zbaviť sa zbytočného, zefektívniť neefektívne a vylepšiť fungujúce.

Späť