Outsourcing IT služieb ako aj outsourcing vo všeobecnosti je v dnešnej dobe celosvetovým trendom. Vytvára priestor pre to, aby ste sa plne mohli sústrediť na svoje podnikanie, venovali sa svojim zákazníkom a nemuseli sa zaoberať technickou podporou.outSorc1

Tento spôsob prevádzkovania a správy IT systémov je riešením rovnako pre malé a stredné spoločnosti, ktoré nemajú možnosť alebo úmysel budovať vlastný tím IT odborníkov, ako aj pre spoločnosti veľké, ktorým využitie outsourcingu umožňuje zjednodušiť riadenie spoločnosti, znížiť náklady a zvýšiť flexibilitu využívania služieb a zdrojov.

Dnes ešte výraznejšie ako v minulosti sa mnohé organizácie potýkajú s problémom ako správne a efektívne prevádzkovať svoj informačný systém a technológie.

Prevádzkovanie informačných systémov je spojené s pomerne veľkými investičnými nákladmi, organizačnými a prevádzkovými problémami. Náročnosť na riadenie, koncepčnosť a rýchly technologický progres zapríčiňujú ťažko predvídateľné zvýšenie nákladov na IT.

Naša spoločnosť sa sústreďuje na riešenie uvedených problémov a tým zabezpečenie vašej bezstarostnosti v danej oblasti.

smart techJe to služba, ktorá umožňuje nahradiť či doplniť vlastné IT oddelenie našimi zdrojmi. Jedná sa o fungujúci systém v oblasti riadenia a prevádzky IT, kde každý partner má k dispozícii náš profesionálny tím, ktorý využíva podľa svojich potrieb. Zákazník tak získa široké spektrum služieb, riešení a postupov.Takáto spolupráca prináša okrem mnohých technologických výhod výraznú úsporu prevádzkových nákladov oproti prevádzke vlastného IT oddelenia.

Náš tím tvoria technici a analytici, ktorí vám radi pomôžu ako s technickými problémami, tak so strategickým rozhodovaním o rozvoji vlastných IT systémov.

Späť