callCenterKomunikácia je základným spojovacím článkom medzi ľuďmi. Dnes, viac ako inokedy, o úspechu resp. neúspechu v biznise rozhoduje kvalitná starostlivosť o zákazníkov.

So zmenou bežných komunikačných návykov ľudí sa radikálne menia aj požiadavky na komunikáciu a spôsob poskytovanej starostlivosti.

Ešte pred pár rokmi, bolo jediným cieľom kontaktných centier rýchle a kvalitne vybavenie prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonických hovorov. Dnes by malo moderné kontaktné centrum pokrývať všetky komunikačné kanály a aplikácie (napr.hlas, chat, messanger, viber, whatsapp, skype..) a umožniť tak individuálny prístup k zákazníkom podľa ich zvyklostí a preferencií.

Výhody komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí a chatu nie je potrebné zdôrazňovať. Keď sa k tomu pridá prehľadný reporting, história zákazníka, prepojenie na tiketovací resp. objednávkový systém, hlasová biometria, prepis reči na text a využitie umelej inteligencie na automatizáciu vo forme chatbotu a mailbotu tak to je moderné kontaktné centrum. presne to co vám ponúkame.

Späť